Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Van Der Wilt Wonen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid op schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij Van Der Wilt Wonen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Van Der Wilt Wonen. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Van Der Wilt Wonen.